BABA ABDAL

11_AllahummaSalliWaSallim.mp3

1.    Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz Hazrath  Av-va-lul  Anbi-yayee val Mursaleen val Av-valeen Wal Aakhireen, Shafi-ul Muznabeen, Aneesul Ghurba wal Masaakeen, Faqr-e-moujudath, Shamshul Haq, Imamul Qiblathyn, Muraadhil Musthaqeen, Kaathamun Nabiyeen, Rahmathil lil Aalameen, Abul Qasim Ahmed-e-Muztaba, Mohammed-e- Mustafa, Rasoole Sallallaahu alaihi wasallam.

2.
    Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz Hazrath Asadullaahil Ghaalib, Mazharul Azaayib, Imamul Mashaariq wal Maghaarib, Ameerul Moomineen, Ali Moula Muskhil Kusha, Shamshul zhuha, Badrid'duza, Sher-e-Khuda, Abu Tharab Murthaza Ali Ibne Abi Taalib Karramallahu Wazhahu.

3.    Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz
Hazrath Ameerul Moomineen Syed Shuhada, Dasthe Karbala, Ibne Rasoolullah, mimbaye Qur'an Peshwa-e Do Jahan, Syedina Imam Hussain Alaihi wassallam.

4.  
Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz Hazrath Ameerul Moomineen Syedina Imam Zainul Aabideen Razi Allah'Tala anhu.

5.  
Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz Hazrath Ameerul Moomineen Syedina Imam Mohammed Baaqir Razi Allah'Tala anhu.

6.   Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz Hazrath Ameerul Moomineen Syedina Imam Jafar Sadiq Razi Allah'Tala anhu.

7.    Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz Hazrath Ameerul Moomineen Syedina Imam Ali Moosa Kazim Razi Allah'Tala anhu.

8.    Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz
Hazrath Ameerul Moomineen Syedina Imam Ali Moosa Raza Razi Allah'Tala anhu.

9.    Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz Hazrath Ameerul Moomineen Syedina Imam Mohammed Taqi Razi Allah'Tala anhu.

10.    Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz
Hazrath Ameerul Moomineen Syedhina Mohammed Naqi Razi Allah'Tala anhu.


11.   Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz
Hazrath Baba'ye, Qalandarane, Cherag'hay Aashiqaane, Burhan  Mozhu’daane, Sultan Muzarath Syedina Baba Jamaluddin Shaa'wazhu Khaddus ‘Allahu   Sirrahul Aziz.

1
2.   Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz Hazrath Syedina Baba Ibrahim Gharam Sheel Khaddus 'Allahu Sirrahul Aziz.

13.   Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz
Hazrath Syedina Baba Shahbaz Qalandar Khaddus 'Allahu Sirrahul Aziz.


14.   Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz
Hazrath Syedina Baba Sheikh Ali Zoulakhi Peer Parwaz Qalardar Khaddus 'Allahu Sirrahul Aziz.

15.  
Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz Hazrath Syedina Baba Syedus Saadat Peer Nathhar Tabl'e Aalam Masth Alasth Dhohool Samandhar Khaddus'Allahu Sirrahul Aziz.

16.   Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz
Hazrath Syedina Baba Syedul Aarifeen, Sultanul Mashakheen, Burhanul Aashiqeen, Qutub Aqtaab, Sirajus-saalikeen, Shamshul Aarifeen, Hazrath Syedhina Khwaja Baba Fakhruddin Hassani val Hussaini Ganjul Israr, Gaah Masth, Gaah Hoshiyaar, Mujarrad Qalandar-e-Barhaq, Baadsha-e-Sheeshtan, Shahpuri, Khaddas 'Allahu Sirrahul Aziz.


17.  
Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz   Hazrath Shaik’hul Aariffeen, Sahib'e Sajjada Nasheen Syedina Yousuff Qathal Suharwardi Khaddas 'Allahu Sirrahul Aziz.

18.  
Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz    Hazrath Syedina Baba Fareed Bodhla, Shaker paraan Peer Suharwardi Khaddas'Allahu Sirrahul Aziz.

19.  
Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz    Hazrath Syedina Syed Sha Baba Ibrahim Quraishi Suharwardi Khaddas'Allahu Sirrahul Aziz.


20.  
Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz    Hazrath Syedina Baba Tajuddin Kahin, Haasar Kahin, Qayib Suharwardi Khaddas'Allahu Sirrahul Aziz.

 21.   Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz        Hazrath Syedina Baba Ibrahim Saani Suharwardi Khaddas'Allahu Sirrahul Aziz.

22.   Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz
Hazrath Syedina Baba Mian Suharwardi Khaddas'Allahu Sirrahul Aziz.


23.   Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz
  Hazrath Syedina Baba Shah Saani Suharwardi Khaddas 'Allahu Sirrahul Aziz.


24.  
Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz   Hazrath Syedina Baba Abdul Fakhruddin Saani Suharwardi Khaddas'Allahu Sirrahul Aziz.


25.  
Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz    Hazrath Syedina Baba Sahib Mian Suharwardi Khaddas'Allahu Sirrahul Aziz.


26.  
Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz    Hazrath Syedina Baba Fareed Nau Saheed Suharwardi Khaddas'Allahu Sirrahul Aziz.


27.   Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz
   Hazrath Syedina Baba Sha Abdur Raheem Gaajiyul Hasaath Suharwardi Khaddas'Allahu Sirrahul Aziz.


28.  
Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz  Hazrath Syedina Baba Maqdoom Mian Suharwardi Khaddas'Allahu Sirrahul Aziz.


29.  
Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz   Hazrath Syedina Baba Abdul Fakruddin Hussainee Suharwardi Khaddas 'Allahu Sirrahul Aziz.


30.  
Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz  Hazrath Syedina Baba Ahamed Mian Jamaali Hussainee Suharwardi Khaddas'Allahu Sirrahul Aziz.


31.  
Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz Hazrath Syedina Sahib sajjada nasheen muhiyadeen Hussainee Suharwardi Khaddas'Allahu Sirrahul Aziz.

32.  
Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz Hazrath Syedina Baba Syed Fakhruddin Hussainee urf Masthan Shah Sahib Sajjada Nasheen Suharwardi Khaddas'Allahu Sirrahul Aziz.


33.  
Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz Hazrath Syedina Baba Shah Nazar Hussainee Suharwardi Khaddas'Allahu Sirrahul Aziz.


34.  
Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz Hazrath Syedhina Baba Syed Sha Abdal Hussainee Suharvardi Khaddas'Allahu Sirrahul Aziz.


35.  
Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz  Hazrath Syedhina Baba Syed Shah Baba Noorullah Hussinee al maroof Syed Masthan Hussainee  Saabik Sadar, Sajjada Nasheen Penukonda Sheriff
, Khaddas'Allahu Sirrahul Aziz.

36.  
Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz    Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz Hazrath Syedhina Khwaja Syed Sha Baba Abdal Hussaniee Suharwardi Fakri, Sadar Sajjada Nasheen,  Khaddas'Allahu Sirrahul Aziz.

37.  
Ilaahi Bahurmathe Razoo-niyaaz Hazrath Syedhina Khwaja Syed Shah Baba Ruknuddin Ahamed Hussainee Al-Maroof TAJ BABA SAHEB, Sadar Sajjada Nasheen, Ashtan-e-Baba Fakhruddin (R.A.) Penukonda.
Make a Free Website with Yola.